Politikken

nice

Homonettverket - Nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er et forumslag i Oslo Arbeiderparti, samtidig er vi  et nettverk for lhbt sosialdemokrater i hele landet. Våre hovedoppgaver er:

  • Sette lhbt politikk på den politiske dagsorden.
  • Være referansegruppe for Arbeiderpartiets lokale og sentrale tillitsvalgte i spørsmål som berører lhbt-personer.
  • Gjøre Arbeiderpartiets politikk kjent blant lhbt-personer.
  • Være en møteplass og debattarena for politisk engasjerte lhbt-personer.