LHBT+ personers rettigheter og levekår må bedres.

10 tiltak vedtatt på landsmøtet

  • Vurdere å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ.
  • Vurdere om et barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.
  • Styrke innsatsen mot hakriminalitet. Straffeloven må inkludere kjønnsidentitet og uttrykk.
  • Sørge for en verdig eldreomsorg for LHBT+ personer. Kartlegge særskilte utfordringer.
  • Lage en ny og forsterket handlingsplan, samt sørge for økte midler til LHBT+ organisasjonene.
  • Øke støtten til samisk LHBT+ arbeid.
  • Påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre.
  • At skoler og barnehager må forplikte seg til å få slutt på homo som skjellsord.
  • Fornye og forbedre seksualundervisningen til også å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold.
  • Åpne opp for assistert befruktning for enslige.
Regnbuelogo

Er du enig med Homonettverket om LHBT+ personers rettigheter og levekår må bedres.?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker