LHBT+ personers rettigheter og levekår må bedres.

10 tiltak vedtatt på landsmøtet

  • Vurdere å innføre et tredje juridisk kjønnsalternativ.
  • Vurdere om et barn kan ha flere enn to juridiske foreldre.
  • Styrke innsatsen mot hakriminalitet. Straffeloven må inkludere kjønnsidentitet og uttrykk.
  • Sørge for en verdig eldreomsorg for LHBT+ personer. Kartlegge særskilte utfordringer.
  • Lage en ny og forsterket handlingsplan, samt sørge for økte midler til LHBT+ organisasjonene.
  • Øke støtten til samisk LHBT+ arbeid.
  • Påvirke samarbeidsland til å godta homofile adopsjonsforeldre.
  • At skoler og barnehager må forplikte seg til å få slutt på homo som skjellsord.
  • Fornye og forbedre seksualundervisningen til også å omhandle kjønns- og seksualitetsmangfold.
  • Åpne opp for assistert befruktning for enslige.
Regnbuelogo

Er du enig med Homonettverket om LHBT+ personers rettigheter og levekår må bedres.?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!