Likestillingsminister Anette Trettebergstuen i samtale med leder i Homonettverket, Jon Reidar Øyan.

Skeive skal få merke at landet har fått en ny regjering!

På Homonettverkets åpne møte med likestillingsminister Anette Trettebergstuen i går, lovet hun at skeive skal få merke at landet har fått en ny regjering! 

  • Det skal bli et totalforbud mot homoterapi.
  • Utredningen av et tredje juridisk kjønnsalternativ er igangsatt.
  • Det ble bevilget 2 millioner mer til LHBT+ organisasjonene i tilleggsinnstillingen. Dette er bare starten på opptrappingen.
  • Regjeringen vil gjennomgå og styrke tilbudet til folk med kjønnsinkongruens.
  • Vurdere om handlingsplanen som ble lagt fram for fem mnd siden skal konkretiseres og følges opp, eller om arbeidet med å lage en ny skal starte med en gang.
  • Styrke Likestillings- og diskrimineringsombudet, likestillingssentrene, Diskrimineringsnemnda og organisasjonene som arbeider for økt likestilling.
  • Bekjempe forfølgelse og diskriminering av mennesker basert på seksuell legning.

Dette er bare noen av smakebitene fra samtalen vi hadde med statsråden i går. Landet har fått en offensiv likestillingsminister som kjenner feltet godt. Vi i Homonettverket lover at vi skal være en offensiv og konstruktiv sparringspartner og vaktbikkje på vegne av alle LHBT+ personer.