Medlemsmøte om program arbeid og nominasjon - tirsdag 25. oktober

I morgen arrangerer vi i Homonettverket medlemsmøte om programarbeid og nominasjonTirsdag 25. oktober  Kl. 17 – 18:30, Medlemsmøte Sted: Brundtland på partikontoret, 5. etg, Youngstorget.

Programarbeidet til Oslo Ap for 2023 – 2027, vi gir tilbakemelding på om teksten på kjønns- og seksualitetsmangfold er god nok. Hva som eventuelt mangler og hva som må endres osv.

Tidligere i dag kom førsteutkastet til bystyreprogram for perioden 2023 – 2027.

 Ved en rask gjennomlesning ser det ut som det er veldig mye bra i programforslaget.

 Denne gangen har kjønns- og seksualitetsmangfold fått et eget kapittel på side 36, linje 1491 - 1518. 

Annen omtale som er lhbt+ relevant: Side 7: Beredskap, linje 183 – 186. Omtale av terrorangrepet 25. juni. Tiltak på dette omtales på side 36, linje 1516 og 1517.

Side 14: Barnevern, linje 519 og 520. - Styrke Oslos arbeid med å skaffe fosterhjem og familiehjem, spesielt blant befolkningen med flerkulturell bakgrunn og LHBT+ personer.  Side 19: God helse – Livskvalitet for alle Linje 744: Støtte hele eller deler av dissensen som er foreslått av programkomiteens mindretall. Spesielt linje 751 – 757.

Side 22 og 23: En aktiv alderdom i en aldersvennlig by Linje 910 og 911. Linje 921 og 922. Linje 923.

Side 24: Arbeidsliv – Et inkluderende og likestilt arbeidsliv. Linje 958 – 959. Linje 964 – 966. Linje 989 – 990.  Side 27: Oslo i verden Linje 1106 – 1107. Linje 1115 – 1116.

Side 32: Kulturhovedstaden. Linje 1310 – 1312. Linje 1316 – 1318.

Side 33 og 34: Frivillighet Linje 1378 – 1385.

Side 34: Mangfold og inkludering. Oppfordrer alle til å lese fra linje 1398 – 1490  Side 37 og 38: En trygg by – Kriminalitetsbekjempelse. Her må det inn et punkt om forebygging og bekjempelse av hatkriminalitet.

Nominasjon til bystyrelista, hvem vil Homonettverket ha på lista?  Lista skal bestå av totalt 65 personer. De eneste kravene for å bli vurdert er at vedkommende som foreslås er medlem og har sagt ja til å bli foreslått. Her kan dere se hvem som har sagt at de ønsker renominasjon: https://oslo.arbeiderpartiet.no/nyheter/nominasjonskomiteens-arbeid/   Følgende medlemmer i Homonettverket har gitt beskjed at de ønsker å stå på lista: Jon Reidar Øyan, leder i Homonettverket. Tor Andreas Bremnes: Han skriver følgende om seg selv: Jeg har flyttet fra Bergen til Oslo i september. Jeg har fartstid fra dagligvarehandel, bemanning, politikk og fagforening og mener jeg har en bred erfaring som kan komme bystyret og Oslo AP til gode. I tillegg er jeg nå blitt daglig leder for Norges Handikapforbund sitt selskap som jobber med å få flere funksjonshemmede i arbeid og mener det treffer AP godt. Har selv Cerebral parese og medlem av Homonettverket.

Åpne lhbt-ere som ikke er medlem hos oss i Homonettverket, men som ønsker gjenvalg: Henrik Dahl Jacobsen, Mansoor Hussain og Jørgen Foss.

Det er fortsatt ikke for sent å melde sin interesse til å være kandidat på bystyrelista. Vi oppfordrer på det sterkeste personer som definerer seg som kvinne til å melde fra.