paradebilde. Foto: Reidar Engesbak

Innkalling til årsmøte i Homonettverket 2. mars kl. 19

Kjære medlemmer og støttemedlemmer i Homonettverket!

Innkalling til årsmøtet i Homonettverket – Nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet

Tidspunkt: Tirsdag 02. mars 2021 kl. 19.

Sted: Årsmøtet vil bli avholdt på den digitale plattformen zoom

Vi viser til innkalling sendt ut 1. februar på epost, samtidig ble den lagt ut på hjemmesidene våre. Medlemmer som ikke var registrert med epost, fikk sms med link til innkallingen på hjemmesiden.  Det er svært viktig at du, hvis du vil delta på møtet, melder deg på innen mandag 1. mars kl. 15.

Meld deg på her: https://osloap.pameldingssystem.no/arsmote-i-homonettverket

Når medlemskap er kontrollert, vil du få tilsendt en link til det digitale møtet.Det er kun hovedmedlemmer som har betalt kontingenten for 2021 som har stemmerett på årsmøtet.

Dagsorden årsmøte

 - Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 - Konstituering 

  - Årsberetning 2020 

  - Regnskap 2020 med internrevisors uttalelse 

  - Innkomne forslag

 -  Valg

Oslo, 19. februar 2021 For styret i Homonettverket, leder Jon Reidar Øyan