Paraden 2019

Innkalling til årsmøte 3. mars 2020

Her finner du alle sakspapirer

Innkalling til temamøte og deretter årsmøte i Homonettverket – nettverket for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Arbeiderpartiet

Tidspunkt: Tirsdag 03. mars 2020 kl. 17

Sted: Brundtlandsalen, 5, etg, Oslo Arbeiderparti, Youngstorget 2.

Etter temamøtet kl. 17 - 1830 avholdes årsmøtet kl. 19. 
Det blir pizza, brus og kaffe kl. 1830 – 19. 
 
 Innledere:
Kristin Engh Førde, forsker, doktorgrad i medisinsk antropologi, "Intimate Distance. Transnational Commercial Surrogacy in India"
Halvor Frihagen, advokat og nestleder i FRI
Kristin Bergersen, tidligere statssekretær i justisdepartementet og tidligere leder av Homonettverket.


 Forslag som skal behandles av årsmøtet må sendes til [email protected] innen utgangen av fredag 14. februar.

Ønsker du å sitte i styret til Homonettverket, representantskapet til Oslo Arbeiderparti eller valgkomiteen, ta kontakt med leder av valgkomiteen, Halvor Frihagen på epost: [email protected]

Dagsorden årsmøte

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Konstituering
- Årsberetning 2019
- Regnskap 2019 med revisors uttalelse
- Innkomne forslag
- Valg 

Oslo, 03. februar 2020
 
 For styret i Homonettverket, leder Jon Reidar Øyan