rus

Homonettverket støtter rusreform!

Styret i Homonettverket støtter rusreform

Styret i Homonettverket har fremmet følgende forslag til årsmøtet som avholdes tirsdag 2. mars:Ja til ny rusreform

Homonettverket stiller seg bak programkomiteens forslag til kapitlet «En ansvarlig og solidarisk ruspolitikk» (linje 2860 – 2902) i forlag til nytt partiprogram. Vi støtter intensjon og målsetting som ligger til grunn for en ny rusreform: om å flytte samfunnets reaksjoner fra straff til hjelp for bruk og besittelse av rusmidler til eget forbruk.

Homonettverket støtter en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Endringene rusreformen representerer i samfunnets syn på mennesker med rusmiddelbruk og avhengighet har bred støtte i forskning-, fag- og brukermiljøer. Alvorlig rusmiddelbruk- og avhengighet regnes i dag som en sykdom. Rusbruken er som oftest et symptom på et større underliggende problemer av psykisk og sosial art som må avhjelpes, ikke straffes.

Bruk- og besittelse av rusmidler til eget forbruk må avkriminaliserer. Kriminalisering av mennesker for hva de er, hvem de elsker, helsemessige og sosiale problemer er etter vår erfaring ikke veien å gå for et inkluderende og likeverdig samfunn. Homonettverket støttet derfor en avkriminalisering av bruk- og besittelse av rusmidler til eget forbruk, samtidig som forbud mot narkotika og omsetting opprettholdes. En slik avkriminalisering vil bidra til at mennesker som er i en meget vanskelig livssituasjon ikke blir ytterligere marginalisert og traumatisert ved å påføres et kriminelt rulleblad, rettslig forfølgelse og fengsling.  

Norge avkriminaliserte homoseksualitet 1972. Snart 50 år etter har vi en historisk mulighet til å avkriminalisere symptomer på menneskers psykiske- og sosiale problemer. Det vil føre til økt livskvalitet, bedret helsetilstand og økt sosial integrering i samfunnet for den enkelte. Dersom programkomiteens forslaget om rusreform med tilleggsforslag om avkriminalisering av bruk- og besittelse av rusmidler til eget forbruk vedtas vil dette være en av de viktigste helse- og sosialpolitiske reformen i vår tid. Dette handler om menneskerettigheter.

Homonettverket:  - Støtter programkomiteens forslag til tekst, men presiserer at vi ønsker en avkriminalisering. 

Alle sakspapirene til årsmøtet kan du lese her: