Homonettverket med gjennomslag om blodgivning!

Kjerkol og Øyan

Helseminister Ingvild Kjerkol og leder i Homonettverket, Jon Reidar Øyan på møtet i departementet 19. januar.

19. januar hadde vi i Homonettverket møte med helseminister Ingvild Kjerkol om blant annet blodgivning for menn som har sex med menn. Vårt hovedbudskap var: Menn som har sex med menn bør få gi blod på lik linje med heterofile. På møtet i januar var helseministeren imøtekommende og sa at dette ville hun ordne opp i. Vi er derfor umåtelig fornøyd med at helseministeren i dag, fire måneder senere, varsler at praksisen må gjennomgås og endres! Vi driver med politikk for å få gjennomslag. Da er dager som dette utrolig inspirerende!

Kjerkol sier til Dagbladet: - Talspersoner for skeive har tatt opp at dagens regelverk er urimelig. Vi ser at andre land, blant annet Danmark, Sverige og Canada, nylig har gjort endringer i sine regelverk for denne gruppen. For å opprettholde tilliten til blodgiversystemet må vi ha et regelverk som er basert på faglige anbefalinger og sunn fornuft. Det må ikke være unødvendig vanskelig for noen grupper å gi blod, sier Kjerkol.

Norge trenger om lag 30 000 flere blodgivere. Allikevel har Norge en ordning som diskriminerer homofile fra å gi blod, og som begrenser donorbasen hos norske blodbanker. Det er ikke bare problematisk ut fra et beredskapshensyn, men også etisk sett fordi enkeltgrupper diskrimineres.

Dagens regelverk tilsier at menn som har sex med menn kun får donere blod dersom de ikke har hatt sex med en annen mann på minst 12 måneder. Uavhengig av om de har fast partner eller ikke. Heterofile får derimot gi blod så lenge de ikke har byttet seksualpartner de siste seks månedene. Myndighetene sier dermed at det er greit at heterofile har sex med et begrenset antall av motsatt kjønn, mens homofile kan ikke ha sex i det hele tatt. Problemet er at praksisen mangler faglig belegg. En hiv-prøve gir utslag allerede to til seks uker etter smitte, og aldri senere enn tre måneder.

Helsedirektoratet skal samarbeide med Folkehelseinstituttet om å vurdere endringer i karantenereglene for blodgivning for menn som har sex med menn. Det skal i arbeidet ses hen til de endringene i reglene som er gjort i andre land, inkludert Sverige og Danmark. Frist for oppdraget er 1. april 2023.