paradebilde. Foto: Reidar Engesbak

Homonettverket med gjennomslag for endring av straffeloven

Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk inn i hatparagrafen

Endelig! I dag kom forslaget til lovendring! For 2 1/2 år siden var vi i Homonettverket med og skrev et forslag om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovens hatparagraf.Forslaget ble fremmet i Stortinget av Anette Trettebergstuenn, Jan Bøhlerr, Kari Henriksenen, Lene Vågslidd, Masud Gharahkhani og Maria Karine Aasen-Svensrud. Forslaget fikk flertall.I dag i statsråd kom regjeringen med forslaget til lovproposisjon. I kapittel 8 er det foreslått flere lovendringer som styrker det strafferettslige diskrimineringsvernet for transpersoner og andre som har en kjønnsidentitet eller et kjønnsuttrykk som bryter med omgivelsenes forventninger.Dette er rett og slett fantastisk! Og innmarri gøy å få gjennomslag for noe som Homonettverket har jobbet med i mange år! Hurra!

LM 2017

Det var på landsmøtet 2017 vi fikk vedtatt ønsket om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovens hatparagraf.