Bilde fra paraden: Raymond, Kim, Tone, Jon Reidar og Hadia m/flere

Frihet kommer ikke av seg selv!

Fortsatt opplever mange LHBT+-personer diskriminering og hets. Det aksepterer ikke Arbeiderpartiet!                        Vi vil blant annet:

  • Forby homoterapi
  • Øke støtten til LHBT+-organisasjonene
  • Trappe opp arbeidet mot diskriminering og hatvold
  • Sørge for et behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens gjøres lettere tilgjengelig og desentraliseres til relevante fagmiljø
  • Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse i barnehagen, grunnskolen og den videregående skole
  • Arbeide internasjonalt for å bekjempe forfølgelse og diskriminering basert på seksuell orientering

Arbeiderpartiet vil ha en målretta og offensiv likestillingspolitikk. Alle skal inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet!

Jon Reidar Øyan med foreldre.

Stortingskandidat for Oslo Ap og leder i Homonettverket, Jon Reidar Øyan, sammen med sine foreldre i paraden 2019.

Kampen for LHBT+-personers rettigheter er ikke over, verken i Norge eller resten av verden. Her kan du lese mer om politikken vår: https://www.arbeiderpartiet.no/politikken/lhbt/

Arbeiderpartiet skal alltid kjempe for at alle skal få leve frie liv, og ha like rettigheter og muligheter!