Arrangementer

Hva gjør norske myndigheter for å bekjempe forfølgelse av lhbt+ personer internasjonalt?

Åpent møte om lhbt+ i utenriks, bistands- og utviklingspolitikken.

20. jan, kl. 17:00 — 18:30, Uhørt i Strøgetpassasjen
Statssekretær for Utenriksministeren, Henrik Thune(Ap) og statssekretær for Utviklingsministeren, Bjørg Sandkjær(Sp), innleder om hvordan regjeringen vil jobbe med lhbt+ spørsmål i utenriks, bistands- og utviklingssaker.
Deretter blir det en panelsamtale med de to og leder av internasjonal avdeling i FRI, Marna E

- Hvordan skal Norge bekjempe forfølgelse og diskriminering av lhbt+ personer internasjonalt?
- Hvordan skal Norge være en aktiv pådriver for LHBT+ personers grunnleggende rettigheter bilateralt og i internasjonale fora og sørge for gjennomgående inkludering av LHBT+ i utenriks- og utviklingspolitiske satsninger?
- Hvordan sørge for at LHBT+ hensyntas i humanitær bistand?
- Er det mulig å få på plass en egen tilskuddsordning for å sikre at LHBT+ inkluderes i utviklingsbistand?

Statssekretær for Utenriksministeren, Henrik Thune(Ap) og statssekretær for Utviklingsministeren, Bjørg Sandkjær(Sp), innleder om hvordan regjeringen vil jobbe med lhbt+ spørsmål i utenriks, bistands- og utviklingssaker.
Deretter blir det en panelsamtale med de to og leder av internasjonal avdeling i FRI, Marna Eide.

Dette er et åpent møte, så alle er velkommen, uavhengig av partiståsted!